Положення щодо обробки персональних даних

1. Вступ

Це Положення визначає порядок обробки персональних даних з метою забезпечення їхнього належного використання та захисту.

Це Положення застосовується до усіх користувачів веб-сайту www.detralex.ua (надалі – Сайт), розпорядником та адміністратором якого є ТОВ «Серв’є Україна» (надалі – компанія СЕРВ’Є). Користувачами є всі особи, які підключаються та/або використовують цей Сайт.

Це Положення є невід’ємною частиною Умов користування Сайтом.

Персональними даними для мети цього Положення є будь-яка інформація, яка безпосередньо надається користувачами через цей Сайт, або яка збирається за допомогою цього Сайту та дозволяє ідентифікувати фізичну особу, або може бути використана з цією метою.

Компанія СЕРВ’Є є власником персональних даних, які безпосередньо надаються користувачами, або отримуються за допомогою Сайту, або третьою особою, якщо персональні дані передаються з інших джерел.

Компанія СЕРВ’Є не перевіряє достовірність персональних даних, які надаються користувачами. Проте компанія СЕРВ’Є виходить з того, що користувачі надають достовірні та точні персональні дані і підтримують цю інформацію в актуальному стані.

Компанія СЕРВ’Є вживає усіх необхідних правових, організаційних і технічних заходів з метою забезпечення безпеки та конфіденційності персональних даних відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів.

Надаючи нам свої персональні дані та використовуючи цей Сайт, Ви погоджуєтеся з обробкою Ваших персональних даних та приймаєте ці умови їхньої обробки. Під «обробкою» мається на увазі будь-яка дія або сукупність дій, таких, як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2. Збирання персональних даних

Компанія СЕРВ’Є збирає персональні дані онлайн за допомогою Сайту. Компанія СЕРВ’Є може отримувати інформацію про користувачів Сайту від інших сервіс-провайдерів, з якими співробітничає. Умови такого співробітництва регулюються відповідними договорами, які містять положення щодо обробки та захисту персональних даних.

Фізичним особам (користувачам) надається доступ до Сайту без можливості збору та оброблення персональних даних інших осіб (користувачів).

Компанія СЕРВ’Є може збирати персональні дані двома основними способами:

  • Персональні дані, які надаються Вами:

Компанія СЕРВ’Є здійснює збір персональних даних, які Ви вводите у відповідні розділи «Контакти» під час користування послугами Сайту. З метою захисту Ваших персональних даних ми рекомендуємо не надавати будь-яку інформацію, якщо така інформація спеціально не запитується.

  • Пасивній збір даних:

На цьому Сайті може здійснюватися збір інформації про Ваші відвідування Сайту без надання Вами такої інформації. Така інформація може включати: Інтернет протокол (IP-адреса), доменне ім’я, тип браузера, дату та час Вашого запиту та інформації, що надана на такий запит, шляхом використання технологій відслідковування, таких, як cookies. Якщо Ви використовуєте мобільний пристрій для доступу до цього сайту, компанія СЕРВ’Є також може збирати інформацію про мобільний пристрій, таку, як ідентифікатор пристрою, його тип.

Сайт використовує технології відслідковування для надання додаткових функцій, які дозволяють використовувати його більш ефективно. Компанія СЕРВ’Є використовує технології відслідковування способами, які не ідентифікують Вас персонально. Метою відслідковування є, наприклад, точне визначення кількості відвідувачів Сайту або сайтів, на які містяться посилання на Сайті.

3. Обробка персональних даних на Сайті

Обробка персональних даних, наданих Вами або зібраних за допомогою цього Сайту, здійснюється способом та в обсязі, які необхідні для реалізації мети обробки. Власник персональних даних має право доручити обробку персональних даних, зібраних за допомогою цього Сайту, іншій особі, з якою укладено договір про конфіденційність.

Метою обробки персональних даних, наданих Вами або зібраних за допомогою цього Сайту, є надання користувачам якісних послуг, зокрема:

  • відповіді на питання користувачів Сайту;
  • покращення змісту Сайту, адаптація Сайту до потреб користувачів Сайту.

4. Принципи та умови обробки персональних даних, зібраних за допомогою Сайту

Обробка персональних даних здійснюється Власником та третіми особами, які можуть бути залучені до обробки, керуючись наступними принципами:

  • відповідності складу та змісту персональних даних визначеній меті їхньої обробки;
  • достовірності і точності персональних даних, їхньої достатності для мети обробки, неприпустимості обробки персональних даних, надмірних щодо визначеної мети їхньої обробки;
  • обробки персональних даних у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не більше ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися;
  • видалення персональних даних після досягнення мети обробки або у випадку втрати необхідності у досягненні даної мети.

5. Доступ до персональних даних

Ваші персональні дані можуть бути доступні власнику – компанії СЕРВ’Є та пов’язаним з нею особам, а також третім особам, якщо обробку персональних даних передано компанії(ям), яка(і) здійснює(ють) технічну підтримку Сайту, з якою у компанії СЕРВ’Є укладено договір про конфіденційність.

6. Захист персональних даних

Власник вживає усіх необхідних правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від випадкового або несанкціонованого доступу, знищення, зміни, блокування доступу та інших несанкціонованих дій.

Звертаємо Вашу увагу, що власник не несе відповідальності за недостовірну та/або неточну інформацію, надану самим користувачем.

7. Права суб’єктів персональних даних – користувачів Сайту

Користувачі Сайту, які є суб’єктами персональних даних, мають право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, які передбачені законом, відповідь на те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їхнім наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) попереджувати про обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для суб’єкта персональних даних правові наслідки.

8. Контакти у випадку запитань

Якщо у Вас виникли питання щодо характеру застосування, використання, зміни або видалення Ваших персональних даних, які були Вами надані, або Ви бажаєте відмовитися від подальшої обробки персональних даних, зібраних за допомогою Сайту, будь ласка, зв’яжіться з нами за наступною адресою: svr_ua@servier.ua

В якості альтернативи можете відправити нам лист за адресою:

ТОВ «Серв’є Україна»

вул. Набережно-Хрещатицька, 41
Київ, Україна, 04070

Телефон: 8 044 490-34-41,
факс: 8 044 490-34-40