ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ

Використання Веб-сайту https://detralex.ua/ та його субдоменів (далі разом іменуються «Веб-сайт») можливе за умови прийняття цих загальних умов користування (надалі «Умови користування»).

Входячи на Веб-сайт і використовуючи його, відвідувач Інтернету (надалі іменований «Користувач») визнає, що ознайомився з цими Умовами користування, заявляє, що приймає їх без застережень і зобов’язується їх дотримуватися.

Веб-сайт розрахований виключно на Користувачів, що знаходяться в Україні.

Розпорядником та адміністратором цього Веб-сайту є Товариство з обмеженою відповідальністю «Серв’є Україна» (надалі - «ТОВ «Серв’є Україна»).

1. Мета

Цей Веб-сайт призначений для того, щоб надати Користувачам загальну інформацію про вказаний на ньому Препарат. Слід зазначити, що ми не публікуємо та не надаємо інформацію адресовану дітям.

Зокрема ТОВ «Серв’є Україна» надає Користувачам інформацію щодо вказаного на Веб-сайті Препарату відповідно до вимог діючого законодавства України.

Однак цим зазначається, що Веб-сайт не є системою медичних або дистанційних медичних послуг. Отже, розміщена на ньому інформація не може вважатися еквівалентом медичного висновку чи діагнозу або замінити медичну консультацію з медичним працівником.

Так само цю інформацію не можна тлумачити як промоцію або рекламу продуктів, незалежно від того, продаються вони ТОВ «Серв’є Україна» чи юридичними особами в його групі. Щоб отримати будь-яку інформацію щодо якогось з цих продуктів, ми запрошуємо Користувачів звертатися безпосередньо до юридичної особи, яка має дозвіл на продаж даного продукту.

2. Інтелектуальна власність

Весь вміст, доступний на Веб-сайті, включаючи, без обмежень, тексти, графіку, піктограми, зображення, фотографії, ілюстрації, звуки, аудіо- та відеодані, а також деревовидну структуру Веб-сайту, план перегляду та логотипи, дизайн і організацію його заголовків, їх назви, бази даних, їхню структуру та вміст, торговельні марки (надалі іменовані «Вміст») є виключною власністю ТОВ «Серв’є Україна» та/або, якщо застосовно, її ліцензіарів або партнерів, і як такі захищені відповідно до діючого законодавства в сфері інтелектуальної власності.

Уся інформація, матеріали, опубліковані на Веб-сайті, захищені авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права і знаходяться у володінні або користуванні ТОВ «Серв’є Україна» або сторони, яка є постачальником такої інформації, матеріалів.

Отже, будь-яке комерційне використання, представлення, розповсюдження, відтворення, адаптація, переклад або перетворення, повне чи часткове, будь-яким процесом, Веб-сайту та/або його складових елементів, будь-який обмін Вмістом Веб-сайту та будь-яка передача на інший Веб-сайт без попереднього спеціального письмового дозволу ТОВ «Серв’є Україна» суворо забороняється та розцінюється як незаконне використання.

Крім того, знаки для товарів та послуг (торгові марки) та логотипи, представлені на Веб-сайті, належать групі компаній СЕРВ’Є, ТОВ «Серв’є Україна» та їх партнерам, та є зареєстрованими торговими марками та логотипами, і їх не можна використовувати без явного дозволу їх власника. Зважаючи на це, будь-яке їх повне або часткове відтворення, розповсюдження та копіювання без попереднього письмового дозволу власника є забороненим та порушує норми діючого міжнародного та українського законодавства.

Усі запити щодо відтворення, копіювання, розповсюдження, використання, адаптації, перекладу, перетворення або представлення будь-якого Вмісту Веб-сайту, враховуючи і питання щодо торгових марок та логотипів слід надсилати «ТОВ «Серв’є Україна» за такою адресою: svr_ua@servier.ua.

У будь-якому випадку Користувач зобов'язується зберігати та копіювати кожну згадку про авторські права або права власності, зазначені в усіх елементах Веб-сайту, які він використовує.

3. Обробка персональних даних

«ТОВ «Серв’є Україна» може збирати та обробляти персональні дані Користувачів Веб-сайту відповідно до положень діючого законодавства України в сфері захисту персональних даних.

Користувача повідомлено, що його особисті дані можуть збиратись та використовуватися службами та персоналом «ТОВ «Серв’є Україна» та іншими юридичними особами у групі Servier, яким це необхідно знати.

Постачальниками та надавачами послуг «ТОВ «Серв’є Україна», зокрема тими, хто відповідає за розміщення Веб-сайту та створення Веб-сайту; які можуть отримати доступ до персональних даних Користувачів для цілей, суворо необхідних для виконання їхнього завдання.

Будь-яка особа, яка має доступ до персональних даних Користувача в межах своїх робочих повноважень або в межах договірних відносин з «ТОВ «Серв’є Україна», дотримується умов конфіденційності щодо таких даних.

Згідно з чинним законодавством «ТОВ «Серв’є Україна» зобов'язується зберігати персональні дані Користувачів лише протягом періоду, необхідного для досягнення поставлених цілей.

Після цього терміну персональні дані видаляються або архівуються відповідно до положень діючого законодавства України.

Вся інформація щодо обробки персональних даних Користувачів визначена в Політиці обробки персональних даних та конфіденційності даних.

4. Файли cookie

Користувачі проінформовані, що під час перегляду Веб-сайту інформація може зберігатися в їхньому браузері або відновлюватися з нього, як правило, у формі файлів cookie. Ця інформація може стосуватися Користувача, типу використовуваного браузера, його параметрів перегляду, Веб-сайту (переглянуті сторінки, дата й час входу тощо) або його термінала (комп’ютер, планшет, смартфон тощо), і використовується головним чином для забезпечення належної роботи Веб-сайту.

Файли cookie не дають «ТОВ «Серв’є Україна» можливості ідентифікувати Користувачів особисто, але дозволяють збирати загальну інформацію, коли відвідується Веб-сайт, і дозволяють Користувачам швидко та комфортно ним користуватися.

«ТОВ «Серв’є Україна» зобов’язується не повідомляти вміст цих файлів cookie третім особам, якщо воно не зобов’язане це робити згідно вимог діючого законодавства України. Це положення не стосується випадків, коли Користувач не обмежує передачу таких даних третім особам (наприклад, але не виключно, Twitter, Facebook або Linkedin). Під час входу на Веб-сайт Користувачу прямо пропонується погодитися на використання файлів cookie, наявних на Веб-сайті.

Подібним чином, коли Користувач натискає піктограми, призначені для соціальних мереж (таких як, наприклад, але не виключно, Twitter, Facebook або Linkedin), присутні на веб-сайті, і якщо він погодився отримувати файли cookie під час перегляду, ці соціальні мережі також можуть залишати файли cookie у його пристрої.

Користувач може заблокувати використання всіх або деяких файлів cookie або видалити файли cookie, попередньо встановлені в його браузері:

- за допомогою конфігуратора керування файлами cookie, щоб він міг отримувати інформацію про кожну категорію файлів cookie, які використовуються та/або залишаються на Веб-сайті, а також керувати своїми налаштуваннями;

- або змінивши його параметри перегляду, переглянувши меню довідки використовуваного Інтернет-браузера (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera тощо), зокрема, щоб прийняти або відхилити всі файли cookie, щоб бути проінформованим, коли видається файл cookie, щоб переглядати його дійсність, тривалість і вміст, а також періодично видаляти файли cookie.

Блокування певних типів файлів cookie або їх видалення може вплинути на доступ до певних функцій або сторінок Веб-сайту або зробити це неможливим, або зробити певні послуги, пропоновані на Веб-сайті, недоступними, за що «ТОВ «Серв’є Україна» не може нести відповідальності. Дізнайтеся більше про Політику управління файлами cookie.

5. Використання Веб-сайту

 Користувачі зобов'язуються використовувати Веб-сайт:

 • відповідно до призначення;
 • для приватного використання, виключаючи будь-яку комерційну або рекламну діяльність, або діяльність в професійних, рекламних, маркетингових або комерційних цілях;
 • відповідно до авторських прав та всіх інших типів прав інтелектуальної власності, зокрема шляхом збереження кожного зазначення авторського права або права власності, згаданого в усіх елементах Веб-сайту, які він використовує;
 • без використання робота чи будь-яких інших автоматизованих засобів для доступу та використання вмісту Веб-сайту, а також без спроб перешкоджати роботі Веб-сайту;
 • не намагаючись скопіювати його, відтворити його повністю або частково, зробити його доступним або поширити його або поділитися ним будь-яким способом з неавторизованими третіми сторонами.

Крім того, інформація, розміщена на Веб-сайті, не є договірною та не може вважатися пропозиціями послуг або продуктів.

За жодних обставин така інформація не є твердженням, гарантією чи зобов’язанням «ТОВ «Серв’є Україна» щодо продуктів і послуг, які в ньому представлені.

Користувач також повідомлений, що інформація, опублікована на Веб-сайті, не може вважатися еквівалентом медичної консультації та не може використовуватися замість консультації лікаря. Отже, Користувачі за жодних обставин не повинні використовувати цю інформацію для встановлення медичного діагнозу чи рекомендації лікування та повинні проконсультуватися з медичним працівником, уповноваженим надавати медичну допомогу.

«ТОВ «Серв’є Україна» не несе відповідальності за будь-які рішення, прийняті Користувачем на основі будь-якої інформації, що міститься на Веб-сайті, а також за будь-яке її використання третіми особами.

Слід також зазначити, що кожен користувач Веб-сайту несе відповідальність за вжиття всіх належних заходів для захисту своїх власних даних і/або програм від будь-якого вторгнення або зараження будь-якими вірусами, наявними в Інтернеті.

6. Точність і вичерпність інформації Веб-сайту

Уся інформація, що надається Користувачам на Веб-сайті, надається «як є», без будь-яких гарантій, прямо чи негласно, включаючи, але не обмежуючись, непрямими гарантіями комерційної якості, придатності для конкретного використання або відсутності порушення авторських прав.

«ТОВ «Серв’є Україна» намагається забезпечити, наскільки це можливо, щоб інформація, яка розповсюджується на Веб-сайті, була точною та актуальною під час розміщення в Інтернеті.

Однак воно жодним чином не гарантує правдивість, повноту, точність або вичерпність інформації та вмісту, доступного Користувачам на Веб-сайті, і залишає за собою право змінювати або виправляти в будь-який час і без попередження вміст інформації та документів, опублікованих на Веб-сайті.

Отже, «ТОВ «Серв’є Україна» не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки, упущення або зміни, що стосуються інформації, доступної на Веб-сайті, зокрема у разі зміни законодавчих чи правових положень, а також за будь-яку шкоду, спричинену шахрайським вторгненням третьої сторони, зокрема якщо це може призвести до зміни інформації, розміщеної на Веб-сайті.

У зв’язку з цим «ТОВ «Серв’є Україна» не несе відповідальності за вміст наявних сторінок або за будь-яке їх використання Користувачем, зокрема щодо всіх прямих чи непрямих збитків, спричинених доступом або використанням Веб-сайту будь-якою особою або, навпаки, через те, що на нього неможливо ввійти.

7. Модифікація Веб-сайту

«ТОВ «Серв’є Україна» залишає за собою право змінювати вміст Веб-сайту та дані або інформацію, доступні через Веб-сайт, і ці Загальні Умови користування, зокрема щоб відповідати всім новим застосовним стандартам, законодавству та/або нормам, та/або для покращення продуктивності Веб-сайту.

У цьому випадку змінені Загальні Умови користування набувають чинності з дати їх розміщення в Інтернеті.

Тому Користувачеві рекомендується регулярно бути проінформованим про Загальні Умови користування Веб-сайтом.

8. Доступність Веб-сайту

«ТОВ «Серв’є Україна» прагне забезпечити доступність Веб-сайту для Користувачів 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Однак «ТОВ «Серв’є Україна» не може гарантувати постійну наявність і доступність Веб-сайту.

У зв’язку з цим «ТОВ «Серв’є Україна» залишає за собою право скасувати, обмежити, призупинити або тимчасово перервати частковий або повний доступ до Веб-сайту, всіх чи частини функцій, пропонованих на Веб-сайті, у будь-який час, без попередження або компенсації, з будь-якої причини, зокрема з причин технічного обслуговування, у разі виникнення форс-мажорних обставин або непередбачуваної аварії, проблем з ІТ, труднощів, пов’язаних зі структурою мереж зв’язку або будь-яких інших технічних труднощів.

Незважаючи на всі засоби, які використовуються «ТОВ «Серв’є Україна» та її постачальниками технічних послуг, Користувач повідомлений, що Інтернет-мережа не є надійною, перш за все з точки зору відносної безпеки в плані передачі даних, негарантованої безперервності доступу до Веб-сайту, негарантованої продуктивності в плані швидкості передачі даних і розповсюдження вірусів. Цим також передбачено, що Інтернет-мережа та ІТ- і телекомунікаційні системи не є безпомилковими, і що можуть виникати перебої та несправності в роботі.

Отже, «ТОВ «Серв’є Україна» не надає жодних гарантій у цьому відношенні та, отже, не може нести відповідальність за будь-яку шкоду, притаманну використанню Інтернет-мережі та ІТ- і телекомунікаційних систем, зокрема, хоча цей перелік не є обмежувальним:

- погану передачу та/або прийом усіх даних та/або інформації в Інтернеті;

- зовнішнє вторгнення або наявність комп'ютерних вірусів;

- вихід з ладу всього приймального обладнання або ліній зв'язку;

- будь-яку іншу несправність мережі Інтернет, яка перешкоджає задовільній роботі Веб-сайту.

9. Відповідальність «ТОВ «Серв’є Україна»

«ТОВ «Серв’є Україна» не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, такі як, хоча цей список не є обмеженим, усі втрати або пошкодження даних, втрата програм, втрата прибутку або операційні збитки, понесені Користувачем або будь-якою третьою особою, в результаті доступу до Веб-сайту, від перегляду Веб-сайту, від вмісту Веб-сайту, від використання Веб-сайту та Веб-сайтів, які з ним пов’язані, або через неможливість використання вмісту, інформації та пропонованих функцій через Веб-сайт Користувачами.

Зокрема, «ТОВ «Серв’є Україна» не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли:

 • через друкарську помилку або помилку форматування, помилку, неточність або упущення стосовно інформації, доступної на Веб-сайті;
 • через шахрайське вторгнення третьої сторони, що призвело до зміни інформації, документів або елементів, доступних на Веб-сайті;
 • через доступ будь-якої сторони до Веб-сайту або через неможливість доступу до нього;
 • через збій, несправність або несумісність ІТ-обладнання Користувача;
 • через переривання мереж, що надають доступ до Веб-сайту, через повну або часткову недоступність Веб-сайту, зокрема внаслідок функціонування телекомунікацій;
 • через розповсюдження або впровадження через Веб-сайт комп’ютерних вірусів, троянів або черв’яків, які можуть вплинути на комп’ютерне обладнання Користувача;
 • через довіру до будь-якої інформації, отриманої прямо чи опосередковано з Веб-сайту, у результаті його використання або використання продукту, на який він посилається.

«ТОВ «Серв’є Україна» не несе будь-якої відповідальності, прямої чи неявної, якщо використання інформації на Веб-сайті порушує патент, авторське право чи зареєстровану торгову марку.

10. Відповідальність Користувача

Якщо Користувач розповсюджує контент Веб-сайту, незалежно від його характеру, він зобов’язується не вчиняти будь-яких дій і не робити висловлювань, що суперечать діючому міжнародному та законодавству Украйни, громадському порядку чи громадській пристойності, або мають образливий, наклепницький чи дискримінаційний характер, або погрози особі чи групі осіб, або які порушують положення про авторське право, право інтелектуальної власності, права на зображення, приватне життя інших людей, лікарську таємницю чи таємницю листування. Користувач може бути притягнутий до відповідальності за будь-яке порушення цього зобов’язання.

Загалом Користувач зобов'язується поводитися з повагою, зокрема щодо інших учасників Веб-сайту.

Користувача проінформовано про те, що у разі запиту компетентних органів «ТОВ «Серв’є Україна» має право передавати всі дані для входу, які дозволяють ідентифікувати Користувача, якщо останній виявляється джерелом незаконного контенту чи дій.

11. Гіпертекстові посилання

Цей Веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти, опубліковані третіми особами.

Наявність гіпертекстового посилання, що веде на Веб-сайт третьої особи, ні за яких обставин не означає схвалення Веб-сайту або його вмісту «ТОВ «Серв’є Україна».

«ТОВ «Серв’є Україна» не контролює ці веб-сайти третіх осіб і, отже, не несе відповідальності щодо вмісту цих веб-сайтів і будь-якого використання, яке може здійснюватися будь-яким Користувачем.

Крім того, як наслідок, «ТОВ «Серв’є Україна» не може нести відповідальність за інформацію, думки та рекомендації, надані третіми особами.

Користувач отримує доступ до веб-сайтів третіх осіб і використовує їх під свою виключну відповідальність, на власний ризик і відповідно до застосовних умов використання на зазначених веб-сайтах.

Отже, Користувачам рекомендується ознайомитися з умовами використання та положеннями про конфіденційність цих веб-сайтів, перш ніж надавати їм особисту інформацію.

12. Застосовне право

Ці Умови користування регулюються діючим законодавством України. Усі розбіжності та суперечки мають розглядатися в судах України відповідно до їх компетентності.

13. Юридичні згадки:

Контакти:

ТОВ «Серв’є Україна»

вул. Набережно-Хрещатицька, 41

Київ, Україна, 04070

Телефон: 8 044 490-34-41,

факс: 8 044 490-34-40

Веб-сайт https://detralex.ua/, розміщений ТОВ «Серв’є Україна» за допомогою Microsoft AZURE https://azure.microsoft.com/fr-fr/ із юридичною адресою: ___________

Розробку та створення Веб-сайту https://detralex.ua/ здійснило ТОВ «Серв’є Україна».

Форма Повідомлення про побічне явище/небажаний ефект/медичний інцидент - https://servier.ua/ukr/contact?q=content/consideeffect#consideeffect

2024